بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز

فقط می نویسم ،همین !

بایگانی
این قصه هم به سر رسید ...

شاید وقتی دیگر،
شاید همین جا
شاید جایی دیگر
در پناه خدای مهربانی ها سلامت و شاد باشید
بدرود
جودی آبوت(رهگذر)
+شعر عنوان مطلب از شهریار جان

۰ نظر ۲۰ بهمن ۹۶ ، ۱۴:۴۰
جودی آبوت