بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز

فقط می نویسم ،همین !

طبقه بندی موضوعی

میگم که :

بس که گند زدن به اعتمادمون

ما دیگه به چشامونم شک داریم !

آره عزیزم

اینجوریاست !

 

+ سکوت لطفا !


+عنوان مطلب از سعدی جانم

۹۶/۰۱/۰۵
جودی آبوت